Regional'noe sotrudnichestvo - vazhnyy faktor ukrepleniya rossiysko-v'etnamskikh otnosheniy (na primere Primorskogo kraya) - PDF (Russian)


Copyright (c) 2011 Sokolovskiy A.Y.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies